4 padelbanen bij TV de Kienehoef

Zoals bekend is padel de snelst groeiende sport in Nederland en met de aanleg van diverse padelbanen in onze regio wilde ook TV de Kienehoef de mogelijkheden onderzoeken. De speciaal opgerichte werkgroep bestaande uit diverse leden heeft, in opdracht van het bestuur, vanaf de zomer 2021 uitgebreid onderzoek gedaan of er mogelijkheden zijn om padelbanen aan te leggen. Hierbij is o.a. gekeken naar de plek van de banen op het park, de financiën, het geluid, het onderhoud e.d.

 

Tevens is onder de leden een enquête gehouden waarin zij ook hun wensen, ideeën en zorgen konden aangeven. De werkgroep heeft de uitkomst van deze enquête meegenomen in hun uiteindelijk advies naar het bestuur. Wat wel duidelijk was is dat ¾ van de leden die de enquête hadden ingevuld, voor de komst van de padelbanen was en dit als een mooie aanvulling zien op het tennis en daarmee voor een toekomstbestendigheid van de vereniging.

 

Nadat het advies aan het bestuur was uitgebracht, is er een Algemene Ledenvergadering (ALV) geweest op 28 maart jl. waar aanwezige leden konden stemmen.
Bij de algemene ledenvergadering werd een presentatie gehouden en was er ook ruimte voor inbreng en vragen van leden.
Vervolgens werd er gestemd en nadat de stembriefjes waren geteld, bleek dat, net als bij de enquête, ¾ van de aanwezige leden voor aanleg van 4 padelbanen zijn. Hiermee kan het bestuur verder om vervolgstappen te nemen dat de padelbanen aangelegd gaan worden.  

Nieuws Overzicht