Duurzaamheidsmaatregelen 2020

Duurzaamheidsmaatregelen

Zoals tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering bekendgemaakt, is  “duurzaamheid” voor de komende jaren een van de speerpunten van onze vereniging. In dat kader gaan we op het park het afval scheiden en gaan we met een werkgroep de vervanging van de verlichting door LED voorbereiden.

Op het park gaan we naast de vertrouwde groene afvalbakken, oranje bakken ophangen. De oranje bakken zijn bedoeld voor al het plastic afval. Het overige afval kan in de groene afvalbakken worden gegooid. We rekenen op jullie medewerking bij het verder scheiden van afval.

Omdat de huidige verlichting vrijwel is afgeschreven en deze ook op een aantal plekken op het park van mindere kwaliteit is, willen we deze gaan vervangen door LED- verlichting. In een kleine werkgroep willen we met deskundige externe ondersteuning een programma van eisen gaan opstellen. Na aanbesteding wordt de LED verlichting geïnstalleerd. Doelstelling is om het komende najaar de nieuwe verlichting in gebruik te kunnen nemen.

Werkgroep duurzaamheid
Voor de uitwerking van mogelijke andere duurzaamheidsmaatregelen, wil het bestuur een aparte werkgroep in het leven roepen. Dit past in het nieuwe vrijwilligersbeleid waar ook tijdens de ALV de eerste contouren voor zijn aangegeven. Als je aan zo’n werkgroep een bijdrage zou willen leveren, kun je dat al wel aangeven aan een van de bestuursleden.

Het bestuur

Nieuws overzicht