Contributie en soorten lidmaatschappen

 

Contributie (van 1 april tot 1 april)

Bedrag in €

Senioren van 75 jaar en ouder en senioren tussen 18 en 75 jaar, die minimaal 4 uur vrijwilligerswerk per jaar doen 

  € 130,00

Senioren tussen 18 en 75 jaar, die geen vrijwilligerswerk doen 

  € 160,00

Junioren

  €   70,00

Studenten (uitwonend)

  €   90,00

 

 

'Afwijkende' lidmaatschap en contributie 

 

Zomerlidmaatschap (juli - aug - sept)

  €   60,00

  

 

 

 

 

 

 

Indien het lidmaatschap later dan april ingaat, wordt de contributie naar rato tot 1 april daarna verrekend.  
Indien het lidmaatschap halverwege het contributiejaar wordt opgezegd, vindt er geen restitutie plaats. 

Vanaf 1 april 2022 wordt een verschil van € 30,00 in de contributie gemaakt bij seniorleden tot 75 jaar waarbij leden die vrijwilligerswerk doen (minimaal 4 uur per jaar) 
€ 30,00 minder betalen dan overige seniorleden. Leden van 75 jaar en ouder en sponsoren betalen het lagere tarief. 

Uitwonende student
TV de Kienehoef biedt een studentencontributie aan voor uitwonende studenten. (dus niet wonend in Sint-Oedenrode). 
Om in aanmerking te komen voor dit tarief is een kopie van bewijs van inschrijving van de woonplaats en een studentenpas nodig.
Deze moeten ingediend worden bij de ledenadministratie; ledenadm@tvdekienehoef.nl

Zomerlidmaatschap
Het zomerlidmaatschap is vanaf  1 juli t/m 30 september en vervalt automatisch daarna. In deze periode mag je onbeperkt komen tennissen. Je krijgt hiervoor een pasje waarmee je een baan moet reserveren. Om hiervoor in te schrijven gebruik je het inschrijfformulier op de site (onder kopje Lidmaatschap) en noteer je bij Opmerkingen (onderaan het formulier) dat het om het Zomerlidmaatschap gaat.
Dit ingevulde formulier moet uiterlijk 16 juni bij de ledenadministratie; ledenadm@tvdekienehoef.nl ingeleverd zijn.
Als je later dan 16 juni dit lidmaatschap wilt hebben, mail ons dan. 

Bijdrage sporten in geval van onvoldoende financiële middelen
Een kind moet kunnen sporten. Niet alleen omdat een kind er sociaal, fysiek en metaal door groeit, maar sporten is vooral leuk.
Het Jeugdsportfonds Brabant geeft kinderen (4-17 jaar), die leven in gezinnen waar niet voldoende financiële middelen aanwezig zijn, de kans te gaan sporten. Voor deze kinderen betaalt het fonds de contributie van de vereniging, sportkleding of sportattributen tot een bedrag van maximaal € 225,00. Het toegekende bedrag wordt rechtstreeks betaald aan de sportvereniging.
Het fonds is bedoeld voor ouders die geen bijdrage maatschappelijke participatie van de gemeente ontvangen.
Meer informatie? Klik hier