Bestuur TV de Kienehoef

Het bestuur van TV de Kienehoef wordt gevormd door: 


Voorzitter
Christian de Groot
Voorzitter@tvdekienehoef.nlSecretaris 

Dees Bonekamp
Info@tvdekienehoef.nl


Penningmeester
Alex Quinten
Financien@tvdekienehoef.nl


Ledenadministratie
Hans-Jürgen Int-Veen
Ledenadm@tvdekienehoef.nl


Parkbeheer
Jan van Gorp
Parkbeheer@tvdekienehoef.nl


Jeugdzaken
Ralf Bollen
Jeugdzaken@tvdekienehoef.nl