Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon
Als vereniging willen wij ervoor zorgen dat iedereen zich thuis en veilig voelt en dat mensen respectvol met elkaar omgaan. De omgang moet gericht zijn op gelijkwaardigheid en veiligheid van meisjes en jongens, mannen en vrouwen, van welke leeftijd, geaardheid en afkomst dan ook. Een respectvolle en open sfeer maakt het mogelijk dat moeilijkheden op allerlei gebieden bespreekbaar zijn.

Wanneer je echter te maken krijgt met (seksuele) intimidatie op of rondom de tennisbaan is dat een teken dat die omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen bij slachtoffers of degenen die het zien gebeuren.

Seksuele intimidatie is elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.

De schade die slachtoffers van seksuele intimidatie oplopen kan ernstig zijn. Zwijgen over vermoedens of signalen kan tot gevolg hebben dat de situatie voortduurt of dat ook anderen het slachtoffer worden.

Blijf er niet mee rondlopen. Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt en/of meld het bij iemand uit het bestuur.
Erover praten is vaak moeilijk en het kan prettig zijn om juist met een onafhankelijke vertrouwenspersoon van buiten de vereniging te kunnen praten en advies te krijgen. Je kunt één van de vertrouwenspersonen van de KNLTB benaderen als je ergens mee zit en/of vragen hebt (LET OP: dit is nog geen officiële melding van seksuele intimidatie).
Klik
hier voor de gegevens van de vertrouwenspersonen bij de KNLTB.

De vertrouwenspersoon is er voor als je ergens mee zit en/of vragen hebt. De vertrouwenspersoon speelt een adviserende rol en helpt jou om de juiste stappen te zetten en biedt daarbij waar nodig ondersteuning. De vertrouwenspersonen zijn geheel onafhankelijk en informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Dit houdt in dat informatie niet standaard gemeld wordt bij het bestuur van TV de Kienehoef. Afhankelijk van de situatie en met toestemming van de melder worden er zaken besproken met het bestuur van TV de Kienehoef.

 


Melden van Seksuele Intimidatie
Het is belangrijk dat je gevallen van Seksuele Intimidatie meldt bij het bestuur van TV de Kienehoef of iemand die je binnen de vereniging vertrouwt en/of bij de KNLTB. Als vereniging moeten wij een melding doorgeven aan de KNLTB. Dit is belangrijk, zodat de KNLTB zo snel mogelijk weet wat er speelt en kan handelen om hopelijk meer ‘schade’ te voorkomen.
Lees
hier hoe je de melding via de KNLTB kan doen. Je kan de melding ook anoniem doen.