Wijziging / Afmelding

Wijziging gegevens
Wanneer je een wijziging van jouw gegevens in de ledenadministratie wilt doorgeven (denk aan een ander mailadres, woonadres, telefoonnummer), stuur dan een mail naar ledenadm@tvdekienehoef.nl.

Opzegging lidmaatschap
Het lidmaatschap dient schriftelijk opgezegd te worden door een mail te sturen naar ledenadm@tvdekienehoef.nl.
Dit dient voor 31 december te gebeuren.